Bij verwerking van data is zorgvuldigheid van essentieel belang

InfoTrader verwerkt door haar jarenlange ervaring inmiddels grote hoeveelheden data en andere privacy- / concurrentiegevoelige informatie. Het is ons er dus alles aan gelegen om dit op een zorgvuldige en veilige wijze te laten verlopen waarbij wij de bescherming van de door onze klanten verstrekte gegevens kunnen waarborgen. 


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese AVG / GDPR privacy wet van kracht. De AVG vormt ons nieuwe kader van privacywetgeving dat uniform geldt in Nederland en de rest van de EU. In de AVG staat onder anderen beschreven hoe er dient te worden omgegaan met persoonsgegevens.

Ondanks dat Suriname natuurlijk niet onder de Europese wetgeving valt vinden wij het toch belangrijk om ons aan de in Nederland geldende regels te conformeren. Voor het verwerken van data buiten de EU gelden aparte regels. Wij voldoen hieraan en hebben hier de juiste procedures voor. Hierbij staat het belang van de klant(gegevens) centraal en zorgen wij voor een veilige en transparante verwerking van de verstrekte gegevens. 

Meer weten?

Bel ons vandaag. Ontvang een offerte

Wilt u meer weten over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem vrijblijvend contact met ons op! Dit kan telefonisch op 0031 (0) 85 1 30 59 70, maar ook via ons contactformulier of via šŸ’¬WhatsApp