Maatwerk oplossingen voor het outsourcen van uw werkzaamheden

Het outsourcen van werkzaamheden is inmiddels een belangrijk deel geworden van dagelijkse bedrijfsstrategieën. Het delegeren van taken die veel kosten met zich meebrengen doordat er veel tijd mee gemoeid is, zou zomaar een prima oplossing kunnen zijn. Door de  tijdsdruk die uw werknemers ervaren, binnen de perken te houden kan er gewerkt worden aan de core business. U hoeft daarvoor geen extra personeel aan te nemen, daar dragen wij zorg voor. Maatwerk in outsourcing is datgene waar wij goed in zijn. Omdat wij luisteren, verbeteren, uitvoeren en kosten besparen voor al onze klanten.

Tijdelijk of permanent

Outsourcing kan op tijdelijke of op permanente basis ingezet worden. Doordat drukke periodes opgevangen kunnen worden heeft u ruimte om zaken aan te pakken die op dat moment belangrijk zijn.

Maatwerk in outsourcing

Daar geen enkel bedrijf hetzelfde is bieden wij altijd maatoplossingen aan. Welk proces binnen uw bedrijf kan gemakkelijk gedelegeerd worden, zonder dat dit uw bedrijfsfilosofie aantast? Soms kunnen lastige, moeilijke en tijdrovende processen vrij simpel eenvoudiger gemaakt worden door bijvoorbeeld de data entry elders te laten plaatsvinden. Omdat InfoTrader reeds voor een groot aantal klanten vanuit Suriname de outsourcing realiseert, is er voor bijna iedere vraag een voordelige oplossing.

Een aantal voorbeelden van outsourcing zijn:

  • Data entry
  • Digitaal archiveren
  • Back Office uitbesteding
  • Etc...

Besparing van tijd & kosten

Niet alleen een besparing van tijd voor uw medewerkers, maar ook van kosten. Doordat de werkzaamheden goed, nauwkeurig en volgens de gemaakte afspraken gedaan zullen worden. Maximale winst omdat u de outsourcing heeft overgelaten aan een betrouwbare partij, dat meedenkt met uw bedrijf. Wat wij zelf het liefste willen, dan doen wij ook voor u.